PREDSTAVITEV

Kratka zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva Krašnja 1927-2017

 

Kot je pred več kot 2000 leti zapisal že rimski zgodovinar in mislec Cicero: »Historia magistra vitae est.« ali Zgodovina je učiteljica življenja, tudi mi ob prelomnih trenutkih kot je za naše Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja letošnje leto ugotavljamo, kako bogato knjigo nam je napisala naša skupna preteklost. Velik del zapisov začetkov našega društva je zaradi vojne vihre v naših krajih za vedno izgubljen, a nekaj dejstev, zgodb in pričevanj se je vseeno ohranilo do danes.

Od ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Krašnja v letošnjem letu mineva častivrednih devetdeset let. Devetdeset let plemenitega, humanega in človekoljubnega dela, ki temelji na nešteto urah truda in odrekanj, nesebične pomoči in vzajemnega sodelovanja mnogih gasilcev, pa tudi njihovih družinskih članov. V Sloveniji beležimo že 140 let organiziranega gasilskega delovanja na lokalni ravni in nedvomno v ta mozaik požrtvovalnosti sodi tudi delovanje našega društva. V vseh teh letih se je vedno znova pokazala pomembnost obstoja organiziranega gasilskega delovanja v Krašnji in njeni okolici. Prav zaradi pogostih in precej obsežnih požarov z veliko škode, ki so bili v naših krajih pogosti predvsem po letu 1904, ko so bila marsikdaj uničena cela stanovanjska in gospodarska poslopja, ki so bila krita predvsem s slamo, se je do leta 1927 izoblikovala in utrdila želja po ustanovitvi društva. Pomoč društev iz sosednjih krajev je bila zaradi omejenih voznih zmogljivosti, slabih cestnih povezav in oddaljenosti precej dolgotrajna in marsikdaj so ognjeni zublji uničili vse kar jim je prišlo na pot.

Izjemna zahvala za realizacijo že omenjene želje po ustanovitvi društva v Krašnji gre mizarskemu mojstru Jožetu Štolfa in somišljenikom, ki so se zbrali okrog njega. Pričeli so s prvimi nabiralnimi akcijami, katerih plod je bila ročna gasilska brizgalna na vozu, nekaj osnovne gasilske opreme, v dobrih treh letih pa jim je uspelo zgraditi tudi prvi gasilski dom. Dom je kmalu postal veliko več kot le gasilsko orodišče, saj so v njem na za to namenjenem odru potekale zanimivi kulturno umetniški dogodki, ki so bogatili takrat skromno ponudbo v teh krajih, hkrati pa širili tako narodno zavest, kot tudi razgledanost ljudi. Gasilski dom je postal eden od središč srečevanja in druženja domačinov in obiskovalcev.

Kljub antični misli iz začetka tega pripovedovanja pa se je tudi na naših tleh kmalu razbesnela krvava vihra druge svetovne vojne, ki je kot še mnogo drugih stvari tudi krašenjski gasilski dom in večino gasilske opreme pustila v ruševinah in totalnem uničenju. Vojna pa se je v vsej svoji grotesknosti vendarle enkrat končala in prišel je čas da kljub vsemu tudi gasilci pričnejo od začetka. Začetek v času recesije in vsesplošnega pomanjkanja ni bil lahek. Z izjemnim in večletnim odrekanjem ter mnogimi prostovoljnimi urami dela mnogih članov in ostalih podpornikov se je zgradil nov dom nad katerim sta si v lastni režiji stanovanje uredila še takratni šofer in tajnik. Del doma se je v želji v kraj pripeljati nova delovna mesta namenil tudi oddaji v najem, prva je bila takratna tovarna Vata. Žal se lastniki niso držali dogovorov glede delovnih mest, zato so priložnost ponudili trgovskemu podjetju Napredek, ki je v Krašnji odprlo trgovino. Odločitev takratnih članov, da del prostorov gasilskega doma namenijo gospodarski dejavnosti se je v vseh teh letih izkazala za izjemno daljnovidno, saj je pripomogla k zagotavljanju boljših pogojev za delo gasilcev. Leta 1958 so po sodelovanju pri gašenju več požarov dobili prvo motorno brizgalno TMZ, 10. junija štiri leta kasneje pa prvi prapor društva. Z modernizacijo in izboljšanjem cestnih povezav je dozorela potreba po večji mobilnosti gasilcev, zato so 1970 leta stekle priprave za nakup ustreznega vozila. 1973 je sledil slovesen prevzem prvega gasilskega kombija znamke IMV, ki je pripomogel k hitrejši odzivnosti gasilcev, s tem pa k izjemnemu dvigu požarne varnosti. Razvoj je velel, da se po nabavi rabljene motorne brizgalne v letu 1969 leta 1978 kupi novo sodobno motorno brizgalno znamke Rosenbauer. Ves čas je društvo posodabljalo opremo in pripomočke za gašenje, reševanje in pomoč, vlagalo se je v redno usposabljanje novih članov in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Društvo je preraslo prostorske zmogljivosti gasilskega doma, zato je na delu zemljišča, kjer so bile stare drvarnice obliko počasi začel dobivati nov gasilski dom, poudarek katerega sta bila sprva le dodatna sodobna in dovolj velika garaža, orodišče in sanitarni prostori, ob premisleku pa se je garaže nadgradilo z večnamensko dvorano s kuhinjo in pisarno in tako so krašenjski gasilci leta 1990 v uporabo prevzeli že tretji gasilski dom. Tudi v te domu so svoj prostor našli vsi, ki so občasno potrebovali primeren prostor. Seveda pa je prav poudarek na osnovni dejavnosti društva-operativnih aktivnostih velel tudi nadaljni razvoj voznega parka. Kombi IMV je postal prestar za varno opravljanje aktivnosti, zato se je leta 1994 kupilo nov društven kombi znamke Volkswagen.

Ob 70. obletnici je leta 1997 društvo razvilo svoj nov prapor, ki je v aktivni uporabi še danes. Prav vzajemna povezanost in požrtvovalnost gasilcev in krajanov skozi več rodov in generacij sta pripeljali razvoj društva od njegovih skromnih in samoniklih začetkov do sodobno opremljenega društva, ki je bilo kos vedno zahtevnejšim nalogam s področja zaščite in reševanja. Redno so bile organizirane tudi veselice, ki so pripomogle k dodatnim zbranim sredstvom, ki so se vlagala tako v izobraževanje in spodbujanje mladine, razvoj in izobraževanje novih kadrov, največ pa seveda v ustrezno opremljenost operativnih gasilcev, saj je slednja poleg obeh predhodnih ravno tako nujni pogoj za uspešno spopadanje z najrazličnejšimi intervencijami. Le-te so bile vsako leto zahtevnejše in obširnejše. Slabo razvit ali neobstoječ hidrantni sistem po naših vaseh in nedostopnost vodnega vira na neurbanih področjih je velela nakup ustreznega vozila s cisterno za vodo. Glede na razgibanost in zahtevnost našega okoliša je bila želja pridobiti vozilo s pogonom 4×4. Načrtovan nakup za jubilejno leto 2007 se je prevesil v leto 2010, ko smo vozilo IVECO po kategorizaciji označeno z GV-V, z vgrajeno posodo za vodo s kapaciteto 800 L, vgrajenim visokotlačnim gasilskim ročnikom in navijakom ter precej nove in sodobne opreme, ki se je nujno potrebovala že dlje časa prevzeli na v ta namen organizirani slovesnosti. Čas je dohitel tudi gasilski kombi, zato se je ob 85. obletnici kupilo tudi nov Peugeot kombi, kategorizacije GV-M.

Sodobna tehnična oprema društva, katerega osnovno poslanstvo sta zaščita in reševanje ljudi in premoženja je neobhoden pogoj, ki pa resnici na ljubo zbledi če v orodišče ne pridejo ljudje, ki ga bodo uporabili, ki bodo z njim pomagali. Trudimo se, da bi k sodelovanju privabili čim več krajanov, vseh starosti in poklicev, saj je le prek nenehnega osveževanja moči društva le temu mogoče zagotoviti nadaljni razvoj in lepo prihodnost.

Menim, da lahko brez slabe vesti trdimo, da je Prostovoljno gasilsko društvo v svoji pestri zgodovini izjemno pripomoglo k požarno nezgodni varnosti prebivalcev svojega rajona. Ravno tako ne moremo spregledati vzornega in več desetletij trajajočega sodelovanja z ostalimi društvi, organizacijami in nenazadnje vsemi krajani Krašnje in okoliških vasi od Spodnjih Lok, Žirovš, Krajnega Brda, Vrha, Korena, Kompolj, Trnjave in tudi širše. Prav prebivalci teh vasi in krajev nam s svojo podporo, tako materialno kot moralno in še katero dajete zagon, da se kljub težjim časom, ki so danes žal znova aktualni spopadamo z izzivi bolj zavzeto in bolj odločno. Hvala vam. V društvu smo z vami in za vas.