Izgradnja dvorane nad GD

Večnamenski prostori v Društvenem domu Krašnja opremljeni

slika gasilskega doma

Občina Lukovica je kot investitor zaključila z investicijo izgradnje in ureditve večnamenske dvorane v
Krašnji, katere skupna vrednost znaša 483.822,77 €, od tega znaša vrednost notranje opreme
63.944,84 €. Aktivnosti operacije »Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja«,
ki se financira izEvropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje,
kjer Občina Lukovica nastopa kot nosilec kot partner pa Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja, so
deloma že izvedene, sredstva iz tega sklada pa bodo počrpana skladno z upravičenimi stroški v
letošnjem letu po zaključku vseh aktivnosti.

Pod strokovnim gradbenim nadzorom so bile v januarju 2020 zaključene elektroinstalacije, do marca
2020 pa je bila vgrajena vsa notranja oprema. Prav tako je bila v marcu na podlagi pridobljenega
projekta za izvedbo del pri Upravni enoti Domžale vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja so bile v aprilu in maju 2020 predvidene vsebinske aktivnosti, ki
jih mora kot partner v operaciji zagotoviti PGD Krašnja: izobraževanje o požarni varnosti in predavanje
o uporabi defibrilatorja. Aktivnosti so začasno ustavljene zaradi vladnih ukrepov za preprečevaje
širjenja epidemije koronavirusa.

Občina Lukovica je tako za svoje občane zagotovila večnamensko dvorano s pripadajočimi prostori za
izvedbo različnih dogodkov, ki ga bodo s pridom lahko, kmalu uporabljali Krašnjani in ostali deležniki.

Občinska uprava

PGD Krašnja-Janez Rode
PGD Krašnja-Janez Rode
PGD Krašnja-Janez Rode
PGD Krašnja-Janez Rode