Izgradnja dvorane nad GD

Večnamenski prostori v Društvenem domu Krašnja opremljeni

Posted on
slika gasilskega doma

Občina Lukovica je kot investitor zaključila z investicijo izgradnje in ureditve večnamenske dvorane v Krašnji, katere skupna vrednost znaša 483.822,77 €, od tega znaša vrednost notranje opreme 63.944,84 €. Aktivnosti operacije »Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja«, ki se financira izEvropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje, kjer Občina Lukovica […]